Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Ürəyim

"Dünya" dedikləri bir ULU YOLdur,
durmuşam bu yolun üstə, ürəyim.
Ağrılar,
ölümlər,
dərdlər buludu
dayanıb səninlə qəsdə, ürəyim.

Çox yolçu bu yolda özündən deyib,
MƏNZİLi unudub,
NEMƏTə uyub,
Bu YOL
çoxlarını yolundan qoyub,
asta vur,
asta vur,
asta, ürəyim.

Sərt yoxuş qatladı cavan dizimi,
Təngitdi dağ yıxan od nəfəsimi,
Çox gözəl oduna yaxdım özümü -
nə bilim düşəcək
xəstə ürəyim?!

Döz həm naz yükünə,
həm duz yükünə,
Dünyaya göz açıb gəldiyin günə
peşmanlıq duysan da -
gedəndə yenə
qalacaq həsrəti gözdə, ürəyim.