Alatoran_header  
Əsərlər > Balaxan
Balaxan Nəzərov –
         1964-cü ildə Bakı şəhərində          anadan olub. Bakı Dövlət          Universitetinin filologiya          fakültəsini bitirib. Uzun illər          dənizçilik edib. Jurnalistika          sahəsində çalışmaqdadır.

Sanitar  (Almanax 2003)

Gəmidə batan  (Almanax 2003)

Mərc şou  (Almanax 2003)

Azadlıq  (Almanax 2003)