Alatoran_header  
Əsərlər > Elxan Zal Qaraxanlı > Yosun yorğunluğunda su

Yarpaqların altından axırdı su,
Bəlkə də, heç yarpaqlar yox idi,
Ləpələr üstündə uyuyan rüzgar,
Yosun yorğunluğunda
Rəsmini düzürdü duyğuların,
Narın-narın ağlamsınan bir qız
Lilli təbəssümündə suların
Dönmüş baxışını relsə qoymaq istərkən
Sivişib getdi qatar,
Və cırcıramalar
Bir blüz çaldılar axşam ağzında,
Lap şeytana yanğı,
Sözün düzü,
Blüzü xoşlayır şeytan,
Qız öpüşü xoşlayan kimi,
Blüz sədaları altında gedir qatar,
Və ləpələr üstündə uyuyan rüzgar
Yarpaq saraldır budaqlarda
Həsrətdən qolay,
Ay, Ay, can soyudan Ay,
İşpallar üstünə əzilib atılan bir salfet,
Üzü Şəhərə gedir qatar,
Şəhərdən məktub gətirir internet,
Ləpələr üstündə uyuyur rüzgar,
Titrək pıçıltıları
Sıraya düzdükcə bilgisayar
Ekran narın-narın ağlar,
Və yosun yorğunluğunda su,
Burnunda odekolon qoxusu
Axar barmaqları altından
Lilli təbəssümlü qızın.

                                                              2001