Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

Sənin oturacaq boş səndəlində,
Bir şəbəh qonubdur gözüm içində.
Saatlar keçdikcə rəngsiz şəbəhin,
Reallaşır hüzurumda, fikrimdə.
Ancaq elə doğrulaşırsan ki
Haçan gəldiyini seçə bilmirəm.
Hüzurunu elə arzulayıram ki
Bu sürreal fikirdən keçə bilmirəm.
Lap doğrusu:
sənin yox olduğuna inanmaq istəmirəm.

Əmir Zakiri

<