Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

Paltarım

Çox danlama məni
yoxsul deyiləm
yalnız
paltarlarım iki yaş məndən böyükdü
və mən iki yaş qardaşımdan kiçikSarı gəlin

Sarı gəlin havasıyla
görüşünə gələcəyəm
bu çürümüş ayaqqabılarım
sənə ithaf
görüşünə gəlməsəm.
Məni unutsan da
ardı qalsın
görüşünə gələcəyəm.Acıma

Ayaq qoyma
asfalt cıbırındakı su içərisindəki Aya.
incə-incə
on santimli başmaqlarına enlət cızığı
günəşi görəcəksən
acıma, acıma…

Hadi Dehqani