Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

1973-cü ildə Təbrizdə doğulmuşdur. Teharn universitəsində Sosyologiya üzərinə yüksək lisansini bitirib. Onun lisan tezi Kitab-i Dedə qoqud üzərinə sosyolojik araşdirmalar olmuşdur.həqiqətdən məcaza
məcazdan həqiqətə
səfil qalmışıq.
"səndən otrü"
"sənə gorə"
"olərəm"
"gedərəm
"qalaram"
"yaşamağı qalaram"
deyə - deyə;
"sən"ləri itirmişik
eşq
çətinləşibdir...
...dostluqsa
mahal.

Səid Sadiqi