Alatoran_header  
Əsərlər > Nərmin Kamal > Calişmalar

Fərz elə ki,
düz garşinda havada
isıgdan ibarət bərabərtərəfli uçbucag var:
bu surəti mümkün oldugca gorumaga caliş
gozlərinlə bir tərəfindən tutub cevirməyə caliş onu
tetraedr təsəvvür elə:
şəffaf kvars havadan sallanan
dovrə vurub ətrafinda
ona muxtəlif tərəflərdən baxmaga caliş
bir küncdən, o biri küncdən
bacarsan özünü təsəvvür elə
bu tetraedrin icində
sanki kurəyini küncünə söykəyib oturmusan
üzün tilinə tərəf
ozunu yarımsəffaf kristal hiss edirsən
isıga izn verirsən kecsin icindən
bu vaxt şəxssiz olmagi dadırsan
tetraedr kimi düsünür
tetraedr kimi düsünürsən…
daha hamamda sabunlanarkən aglamayacagsan

Bir çiçəyə bax: opium cicəyinə
ve başa heç nəyə
mərkəzləşməyə basla formasında rəngində
sonra gözlərini gapadıb təsəvvür et onu
gozlərini acıb yaratdıgın suretlə
gerçek çiçəyi tutusdur
sonra yenə yum gözlərini
bayagkı təsvirə zəruri əlavələr
ən incə fərg bele galmayana geder
bunu başga predmetlərlə de sına
daşlarla, pullarla, fotolarla...
daha eskalatordan enərkən ayagını göturməyi unutmayacagsan

Ulduzlari tesevvur ele ve özünü
bir planetden digərine gonan
yuxarıdan Yere bax və
Simal Gütbündən başga hansısa planetə
onun saat əgrəbi əksinə
dönməsinə diggət et
diggət et ki, şəfəglər sərginden gərbine dogru nece kecir

Fərz elə ki,
yerin üzü dümdüz sehradır
onda ne dərələr, nə digər bərabərsizlikler var
sən onunla düz günəşə tərəf gedirsən
unudursan Gunəşin Yerden kənarda olması hagda yalanı
sonra necəsə
bütün dunya
bütün varlıg
səndən geridə galır
özgürcə yellənən gollarla
düz isıggilə yonəlirsən
üstəlik həmin gün Məhəmməd peygəmbərin ad gunusə,
happy birthday to you –oxuyarag yürüyürsen ozünçün

Fərz elə ki,
süurun genislənir
çaliş hiss edəsən
hər nəfəs cəkdiyində onun
mərkəzdən yanlara dogru genəlməsini
ruhun getdikcə böyüyür ve böyüyür
bütün istigamətlərdə
elə bil sən hava sarısan
divarları olmayan
hər nəfəsdə bir az daha şişən...
normal halina dönə bilərsən
nəfəsinin yönünü dəyişərək
her nəfəsdə süurunu bədən ölcülərinə gədər kicildərək
həyat galdığı yerdən davam edəcək

Gündə bir dəfə gulagının
iki dəfə burnunun seliyini temizlə
toxunma corab gey, ayran iç
əsnə və yat
dünya səndən elə bunu istəyir
yeri gəlmiskən
günəş var ki, özünüzü günə verəsiz
həyatı təngid edəndə
musadirə etdikləri narkotiki
altdan-altdan satışa gaytaran
gömrükçülərə necə də bənzəyirsşz
çünki yaşamaga davam edirsiz
eybi yox, duzələr

Fərz elə ki,
agaclar yerlərində tullanıb-düsür
bir gün dağlar ipatdı
binalar gacdı-tutdu oynamağa başlayır
o gün bizim insanlar
telefonlara sarılıb
fovgəladə hallar komitəsinə zəng edərlər
zavallılar Abid Şərifovdan imdad diləyərlər
güvəndiyiniz güclü adamlar -
bir də baxarsız,
agızlarının yanları aşagi əyilmiş vəziyyətdə
artıg bilirəm, sən də.
halbuki necə gözəl olardı, deyilmi
sənin gözlerindən də gözəl olardı
təbiətlə cəmiyyətin belə togguşmasına baxmag
axmagin biri, axmag

Bir donuza dik gözlərini
caliş onun süuruna girəsən
ki biləsən donuz olmag nə deməkdir
çaliş, çaliş
an gələcək qəflətən anlayacagsan
özün donuz tərəfinden necə görünürsən

Özünə ən yaxın adamı seç:
görəsən o olmag necə şeydir
süuruna izn ver
bədənindəli yerini tərk edib daxil olsun ona
onun gözləriylə bax
gulaglarıyla eşit
sonra ən uzag adamın
gavrayışına gir fərz elə ki,
öz garsında oturmusan
özünə elə bax sanki basgasısan
öz ətrafında dovrə vur
özünə bütün rakurs və istigamətlərdən bax
necə ki, kristal tetraedrlə edirdin…