Alatoran_header  
Əsərlər > Rövşən Naziroğlu
Rövşən Naziroğlu -
       1979-cu ildə Bakıda anadan        olub. Azərbaycan Dövlət        Universitetini bitirib. Bədii yaradıcılığa        ənənəvi üsülubda şerlərlə başlayıb.

Ey qönçədəhan güləbatın   (Jurnal 2004/№2)

Nuş canın olsun   (Jurnal 2004/№2)

Məlumat   (Jurnal 2004/№2)

Unut pencəyimi   (Jurnal 2004/№2)

Mənim xahişimlə   (Jurnal 2004/№2)

Səhərin qafiyəsi   (Jurnal 2004/№2)

Fərq   (Jurnal 2004/№2)

Dürrü-yetim   (Jurnal 2004/№2)

Bastilya qalası   (Jurnal 2004/№2)

Müsəlmanın ölümü   (Jurnal 2004/№2)

Ssenari   (Jurnal 2004/№2)

Əzabi-aşiqanə   (Jurnal 2004/№2)

Ağabala maskovskinin şeri   (Jurnal 2004/№2)