Alatoran_header  
Əsərlər > Rövşən Naziroğlu > Fərq

onun gözləri maviydi- noolsun
mənim də çiyinlərim enliydi insafın olsun

onun gözəl kostyumu vardısa
mənim də xət-xət qalstukum vardı boynumda

onun ayaqları yekəydisə
mənim də
türkün sözü...
sevgim yekəydi