Alatoran_header  
Xəbərlər
1934-cü ildə,- rus istilasının 14-cü ilində - ilk qurultayını keçirmiş Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, tam 70 il sonra, 2004-cü ildə özünün 11-ci qurultayını keçirməyə hazırlaşır...


Çox zaman ədəbiyat haqqında danışarkən belə bir sual ətrafında düşünməli oluruq: «Bu gün müstəqil Azərbaycanın öz müstəqil ədəbiyyatı varmı, varsa onları yaradan kimlərdir?»
İlk sayı artıq oxucuların ixtiyarına verilmiş «Alatoran» adlı ədəbiyyat dərgisi çağdaş ədəbiyyatımzla bağlı bu və digər suallara cavab tapmaqdan ötrü köməyimizə gələ bilər...